home

 


Laatste nieuws


We zijn gestopt met alle activiteiten (2015-09-25)

Alle activiteiten van de Stichting Habets Genealogieën zijn gestopt: de website, het bijhouden van de stamboom en het leveren van stamboomgegevens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboomindex is weer bijgewerkt, met dank aan vele familieleden en onderzoekers voor hun bijdrage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.

 

Start ontwikkeling Habets-web

Eind 2004 werd besloten om een website op te zetten als medium om informatie uit te wisselen met familieleden. Begin januari 2005 startte de bouw ervan.

Eindhoven, 10 november 2004

 

In de bestuursvergadering van de stichting op 12 oktober 2004 werd de discussienota "SHG - Website, ontwerpspecificatie" besproken. Hierin werd het doel en de functies van een website voor de SHG uiteengezet. Ook kwamen ideeën voor invulling, ontwerpaspecten, webhosting, systeemkeuze en financiële aspecten aan de orde.

Besloten werd om op basis van de nota van start te gaan en om te proberen de website zo snel mogelijk in de lucht te krijgen, zodat we in ieder geval op het medium internet acte de présence geven.

 

Op 10 november 2004 werd gestart met de bouw van de website. Uitvoering: Casper Habets.