home

 


Laatste nieuws


We zijn gestopt met alle activiteiten (2015-09-25)

Alle activiteiten van de Stichting Habets Genealogieën zijn gestopt: de website, het bijhouden van de stamboom en het leveren van stamboomgegevens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboomindex is weer bijgewerkt, met dank aan vele familieleden en onderzoekers voor hun bijdrage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.

 

Familiegegevens, overzicht

Enkele wetenswaardigheden over de familie Habets en de digitale stamboom die door de Stichting Habets Genealogieën (de SHG) wordt bijgehouden.

Historie

De familienaam

Het oud-Limburgse geslacht Habets vindt waarschijnlijk zijn oorsprong te Wijnands­rade in de streek Haesdal-Aalbeek-Hulsberg. Al vóór 1500 komt te Wijnands­rade een leengoed voor, genaamd "Der Habet". Dit leengoed zou in die tijd mogelijk het stamgoed kunnen zijn geweest van de familie. Lees verder »

Het familiewapen

Hoe ziet het familiewapen er uit en waar is het voor het eerst ge­bruikt? Lees verder »

Heraldiek, ook wel wapenkunde genoemd, is de wetenschap ter bestudering van het ont­staan en de toe­passing van geslachts- en familie­wapens. Lees verder »

We hebben een genealogie- / stamboomdatabase opgebouwd met alle familieleden en directe verwanten die ons bekend zijn. Op dit moment bevat de database meer dan 15 000 namen. De database wordt nog steeds aangevuld en bijgewerkt; dit is een van de belangrijkste activiteiten van de SHG. Lees verder »

Om te zien of bepaalde personen in de database aanwezig zijn kunt u een simpele uitgave van de gegevensverzameling bekijken in de Stamboomindex.