home

 


Laatste nieuws


We zijn gestopt met alle activiteiten (2015-09-25)

Alle activiteiten van de Stichting Habets Genealogieën zijn gestopt: de website, het bijhouden van de stamboom en het leveren van stamboomgegevens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboomindex is weer bijgewerkt, met dank aan vele familieleden en onderzoekers voor hun bijdrage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.

 

Het familiewapen

Inhoud

 

 

Hoe ziet het Habets familiewapen er uit en waar is het voor het eerst ge­bruikt?

(Gedeeltelijk uit Der Habet Kroniek, p.15 e.v.)

 

Heraldiek of wapenkunde is ontstaan in de twaalfde eeuw, de periode waarin de adel de heral­diek bewust ging gebrui­ken om zich met behulp van tekens en kleuren aan de buiten­wereld kenbaar te maken. Lees verder »

top Beschrijving en verklaring

Familiewapen Habets

Familiewapen Habets

Dit is de formele beschrijving:

  • Het wapenschild is doorsneden (hori­zontaal gedeeld): A in zilver een zwarte adelaar, rood getongd, gepoot en genageld; B in blauw een Lam Gods met nimbus, alles zilver, dragend een vlag met een gouden kruis.
  • De helm is een traliehelm, aanziend (naar voren).
  • De dekkleden (kleden gedrap­peerd rond de helm) zijn bladvormig versneden, in blauw, zilver gevoerd.
  • De wrong (opge­rolde doek boven op de helm) is blauw en zilver.
  • Het helm­teken (figuur boven de helm) is een uit­komende zwarte ade­laar.

 

De adelaar geldt in het algemeen als symbool van macht. Het Lam Gods als gods­dienstig symbool in het wapen zou kunnen wijzen op een geestelijke wapen­drager in de familie die dit symbool als wapen­vermeer­dering aan het oor­spronkelijke wapen zou kunnen hebben toe­gevoegd. Gees­telijken zijn er in de familie genoeg, maar de vroegst bekende is wel Bartholo­meus (Jan-Willem) Habets, pastoor te Rummen (id = 3217). Deze kloosterling van de orde der Norbertijnen gebruikte het kloosterwapen met de eenkoppige adelaar (is geverifieerd) en voegde er het Lam Gods aan toe. Later is het wapen in deze familie verder gebruikt.

wapen van Arnold (1702)

wapen van Arnold (1702)

 

zegel van Winand (1760)

zegel van Winand (1760)

 

wapen van Jan Willem (1801-1876)

wapen van Jan Willem (1801-1876)

 

Familiewapens worden in Nederland geregi­streerd door het Centraal Bureau Genea­logie.

top Wapendragers

De oudst bekende wapendragers van het Habets-wapen zijn:

  • Arnold Habets, schepen te Oirsbeek 1702;
  • Bartholomeus (Jan-Willem) Habets, pastoor te Rummen, 1722-1731, id = 3217;
  • Winand Habets, subst.griffier van het Leenhof van Valken­burg 1760.
  • Jan Willem Habets (1801-1876), id = 6621 (?), kanunnik te Luik, had tot zijn leuze gekozen "In Cruce Salus", in het Kruis is zaligheid. De Houthemse tak van de familie voerde als wapen­spreuk "Fortiter et Suaviter". De adelaar stond voor sterkte en moed en het Lam Gods voor zacht­heid, mildheid en als symbool van het geloof.
  • Saveur-Habets - Boven de dichtgemetselde poort van het "Habetshuis" in de Gracht te Oirsbeek, het geboortehuis van archi­varis Jan Jozef Habets (1829-1893, id = 6686), bevond zich een sluit­steen met het alliantie­wapen, de Saveur-Habets. Lambertus Flores de Sauveur (overl. 1790, id = 3231) was gehuwd met Elisabeth Habets (geb. 1716, id = 3230). De sluit­steen was afkom­stig van de Vroenhof te Houthem - St. Gerlach.
top Gevelsteen

Gevelsteen Habets x Beugels 1780

 

Gevelsteen Habets x Beugels, detail

De gevelsteen op de foto was ingemetseld in de muur van de boerderij van de familie Johannes Joseph Habets (1757 - 1847, id = 6606) x Maria Gertrudis Beugels (1757 - 1827, id = 6607). We praten over omstreeks 1780. De steen bevat een alliantiewapen waarvan het Habets-gedeelte (de rechtse rechthoek, zie detail) behoorde een vrouw uit de Habets-tak. In dit wapen zijn het Lam Gods met bannier (links) en de adelaar (rechts) te zien. Onduidelijk is wie de oorspronkelijke eigenaars waren.
Bij de sloop van de boerderij begin jaren 1960 is deze steen na veel geharrewar in het bezit gekomen van het echtpaar Laurentinus G.H. Habets (1925 - 1995, id = 6762) en Maria Antonia Agnes Jansen (geb. 1928, id = 6763). Deze steen werd ingemetseld in hun huis aan de Grachtstraat te Oirsbeek. (Foto Antoine Habets, 2004.)

 

top Bronvermeldingen

Het Centraal Bureau voor Genealogie (Naar andere site www.cbg.nl) kent de volgende referentie naar het Habets-wapen: "H Li fam. J.M. van der Venne. Lim­burg­sche wapens, Maas­tricht 1925, blz. 75".