home

 


Laatste nieuws


We zijn gestopt met alle activiteiten (2015-09-25)

Alle activiteiten van de Stichting Habets Genealogieën zijn gestopt: de website, het bijhouden van de stamboom en het leveren van stamboomgegevens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboomindex is weer bijgewerkt, met dank aan vele familieleden en onderzoekers voor hun bijdrage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.

 

Activiteiten, overzicht

 

 

September 2005

We zijn gestopt met alle activiteiten

Dat wil zeggen dat deze website gesloten wordt en dat de stamboom niet meer wordt bijgewerkt. Meldingen van onjuistheden en verzoeken tot wijziging van de stamboom worden niet meer in behandeling genomen. Ook worden er geen stamboomgegevens meer geleverd.

 

(Lees verder in Nieuws 2015-09-25)

 

 

 

Inhoud

 

 

De stichting heeft als doel het vastleggen van genea­logische gege­vens van de familie Habets en directe verwanten, alsmede het uit­dragen van resul­taten aan betrok­kenen. In concreto worden daartoe de activiteiten uitgevoerd die hier beschreven zijn.

In hoofdlijnen voeren wij de volgende activiteiten uit:

  • bijhouden van de stamboomdatabase;
  • leveren van bepaalde producten en diensten aan familieleden en directe verwanten.

De activiteiten worden hieronder in detail beschreven.

top Bijhouden stamboomdatabase

Het aanvullen en up-to-date houden van de stamboomdatabase is een activiteit die veel aandacht vergt. Behalve het opsporen van nog niet geregistreerde familieleden is ook het verwerken van mutaties een flinke inspanning. Ook u kunt hierbij helpen door wijzigingen en aanvullingen aan ons door te geven via de Contactpagina.

Meer over deze database vindt u op de pagina Stamboom.

top Producten en diensten

Aan familieleden en verwanten leveren wij gegevens uit onze stamboomdatabase. Zo kunt u een overzicht krijgen van uw directe familie of van uw voorouders.

Verder leveren we nog de boekjes van de Der Habet Kroniek (zie Geschiedenis van de stichting).

Als dienst leveren wij hulp bij uw eigen stamboomonderzoek. Zelf doen we, door gebrek aan capaciteit, nauwelijk onderzoek meer, maar we kunnen u wel behulpzaam zijn met het vinden van relaties of verbanden in onze stamboomdatabase.

Hebt u zelf ideeën of wensen, aarzel dan niet om deze aan ons kenbaar te maken (zie Contact)

top Organiseren van reünies

In het verleden zijn een aantal familiereünies gehouden waarvoor veel belangstelling bestond (zie Geschiedenis van de stichting). Eind 2007 hebben wij een nieuwe reünie georganiseerd die echter voortijdig afgelast moest worden door gebrek aan belangstelling. Als stichting hebben wij daarom in 2008 besloten te stoppen met het organiseren van dergelijke bijeenkomsten.