home

 


Laatste nieuws


We zijn gestopt met alle activiteiten (2015-09-25)

Alle activiteiten van de Stichting Habets Genealogieën zijn gestopt: de website, het bijhouden van de stamboom en het leveren van stamboomgegevens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboomindex is weer bijgewerkt, met dank aan vele familieleden en onderzoekers voor hun bijdrage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.

 

Geschiedenis van de stichting

Inhoud

 

 

De geschiedenis van de stichting gaat terug tot voor 1992. Een aantal onafhankelijke onderzoekers vonden elkaar en richtten een werkgroep op. Na het organiseren van een familiereünie werd de stichting formeel opgericht.

Een aantal onafhankelijke onderzoekers van de genealogie van de familie Habets vonden elkaar en richtte, na een tiental jaren van eigen onderzoek, de werkgroep Familie Habets-Reünie op. Door deze werkgroep werd op 14 november 1992 in Urmond de eerste familie­reünie georganiseerd waaraan honderden familieleden deel­namen. Tijdens deze reünie werd de gedachte geboren om een familie­tijd­schrift te gaan uitgeven. Het kreeg de naam "Der Habet Kroniek".

top Oprichting van de stichting

Vanwege het enthousiasme van vele familieleden en de daaruit voortvloeiende activiteiten en verantwoordelijkheden werd op 21 juli 1993 de werkgroep formeel omgezet in de Stichting Habets Genealogieën. Het bestuur trachtte door publicaties van onderzoeken bij familieleden de belangstelling te wekken naar hun afkomst en verleden.

top Reünies

Aangemoedigd door het succes van de eerste reünie in 1992 werd op 29 oktober 1995 opnieuw in Urmond een tweede reünie gehouden, opnieuw in Urmond. Het werd een geweldige dag met een mooi programma. Op 14 oktober 2000 werd de derde reünie georganiseerd in België, en wel in Herve Bolland, in "Le Domaine des Pres Fleuris". Op 18 oktober 2003 werd de vierde gehouden in het Kasteel Hoensbroek te Hoensbroek.

top Der Habet Kroniek

In september 1993 is het eerste boekje uitgegeven met de resultaten van de studies. Er zijn tot in 2002 in totaal 33 nummers van de "Der Habet Kroniek" verschenen, aangevuld met een namen- en stammen­register: in totaal ruim 800 pagina's. Ingebonden tot een schitterend tweedelig boekwerk, is het onmisbaar voor onder­zoekers van en geïnteres­seer­den in het verleden van de familie Habets van de zeventiende tot aan het begin van de twintigste eeuw. (2011: De boeken zijn helaas uitverkocht, sets van de losse boekjes zijn nog wel verkrijgbaar.)

De kroniek bevat de resultaten van de jarenlange onderzoeken door Jean (Nuth) en Luc Habets (Hoensbroek). Verder werd een belangrijke bijgedrage geleverd door: Pierre Habets (Beek, specialist oude hand­schrif­ten), F. Patelski (Klimmen, genealoog), Jean Soeters (Stevens­weert, corrector) en H. Voncken (Dilsen, lay-out).

top Bestuur

Het bij de oprichting aangetreden bestuur bestond uit Jean Habets (Nuth), Luc Habets (Hoensbroek, penning­meester), Math Habets (Stein), Pierre Habets (Beek), Bert Lemmens (Hoensbroek, secretaris) en Antoine Noblesse (Beek, voorzitter). Bij de bestuurs­wisseling in 2004 traden Jean, Luc en Bert vanwege hoge leeftijd af, waarna een nieuw bestuur werd gevormd. In de loop van de tijd traden enkele wijzigingen op. (De samenstelling van het huidige bestuur vindt u in het Over ons, overzicht.)