home

 


Laatste nieuws


We zijn gestopt met alle activiteiten (2015-09-25)

Alle activiteiten van de Stichting Habets Genealogieën zijn gestopt: de website, het bijhouden van de stamboom en het leveren van stamboomgegevens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboomindex is weer bijgewerkt, met dank aan vele familieleden en onderzoekers voor hun bijdrage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.

 

Donateur worden

De werkzaamheden van de Stichting Habets Genealogieën (de SHG) worden gefinancierd door donaties en sponsoring. De donateurs worden gevormd door allen die de werk­zaamheden van de SHG een warm hard toedragen en daarom een financiële bijdrage geven. In het bijzonder zijn dit de leden van de familie Habets en hun verwanten. Het donateurschap biedt een aantal voordelen.

 

Door middel van een financiële bijdrage zorgt u er voor dat de stichting haar werkzaamheden kan voortzetten. Daardoor blijft onze familiehistorie vastliggen voor de toekomst.

U wordt donateur door een kleine jaarlijkse bijdrage of een eenmalige gift. Bij een jaarlijkse bijdrage wordt u, als u dit wenst, ook op de hoogte gehouden van de activi­teiten en nieuwtjes van en over de stichting en de familie. Bovendien krijgt u een aantrek­kelijke korting op onze producten en diensten.

 

U bent al donateur voor slechts € 10 per jaar. Minder mag ook (u hebt dan geen recht op korting op onze producten en diensten), maar meer mag ook. U ontvangt dan al het nieuws via e-mail. Wilt u alles per post ontvangen, dan betaalt u binnen Neder­land een toeslag van € 5 voor druk- en verzend­kosten. Voor buiten Neder­land gelden aparte tarieven (op aanvraag).

 

Het donateurschap geldt per kalender­jaar. Als u zich echter opgeeft in de maanden sep­tem­ber t/m de­cem­ber, dan bent u dona­teur tot het einde van het daar­op­vol­gend jaar.

 

U kunt zich als donateur opgeven via de Contactpagina.

 

Hebt u een bedrijf, dan kunt u ons ook sponsoren. Kijk op Sponsor worden voor meer informatie.